prodaja:
01/3887 009

tajništvo:
01/3887 010, 01/3886 976

objekt S

Image
Stambena građevina radne oznake „S" nalazi se u naselju Trešnjevka, u bloku Selska-Baštijanova-Vitezićeva-Stubička na k.č.br. 2682/89 k.o. Trešnjevka, što odgovara z.k.č.br. 5540/285 k.o. Grad Zagreb.
 • Cijena stanova: 1990 €/m2
 • Cijena vrta: 290 €/m2
 • Cijena vanjskih parkirališnih mjesta: 290 €/m2
 • Cijena parkirnih garažnih mjesta na etaži -1: 690 €/m2
 • Cijena parkirnih garažnih mjesta na etaži -2: 470 €/m2

Informacije o građevini:

Stambena građevina oznake S nalazi se u naselju Trešnjevka, u Bloku Selska-Baštijanova-Vitezićeva-Stubička na k.č.br. 2682/89 k.o. Trešnjevka.
Stambena građevina oznake S nalazi se u naselju Trešnjevka, u Bloku Selska-Baštijanova-Vitezićeva-Stubička na k.č.br. 2682/89 k.o. Trešnjevka.
Građevna parcela je nepravilnog oblika, površine 2991 m2.
Stambena građevina oznake S sastojio se od dvije podzemne i šest nadzemnih etaža (2Po+P+5).
U podrumskim etažama smještena su garažno-parkirališna mjesta, spremišta stanova, te prostori tehničke namjene - hidrostanica/sprinkler stanica sa bazenom, toplinska stanica, telekomunikacijska soba i sl. Kolni pristup garaži je sa istočne strane objekta preko kolne rampe. U podzemnom dijelu građevine predviđeno je ukupno 101 parkirališno mjesto, od toga 49 u etaži -1 i 52 u etaži -2.
Nadzemni dio građevine je u cijelosti stambene namjene. U građevini je predviđeno sveukupno 107 stanova sa jednim pristupom sa zapadne strane preko pješačke površine. Podzemne etaže imaju dva zasebna stubišta sa direktnim izlazom na vanjski prostor. Sve podzemne i nadzemne etaže međusobno su povezane stubištem i dizalima. Predviđena su dva dizala sa strojarnicama u voznim oknima.
Stanovi su slijedeće strukture (sobnosti):
 • jednosobni - 6 kom
 • dvosobni - 60 kom
 • trosobni - 23 kom
 • četverosobni - 18 kom
Na parceli se još nalaze zelene površine, 9 vanjskih parkirališnih mjesta, te manipulativne površine za rad vatrogasne tehnike.
Za izgradnju stambene građevine oznake S Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za graditeljstvo, izdao je građevinsku dozvolu: Klasa: ; Ur.broj: ; u Zagrebu,
Konstrukcija objekata S sastoji se od sistema nosivih zidova od armiranog betona debljine 20 cm u prizemlju i na katovima, a debljine 20 i 25 cm u podrumskim etažama. Međukatna konstrukcija je armiranobetonska ploča debljine 20 cm iznad prizemlja i na katovima, te debljine 22 cm iznad podrumskih etaža, s rasponima do max. 6,8 m.
Konstrukcija podrumskih etaža sastoji se od obodnih zidova debljine 25 cm, unutarnjih zidova debljine 20 cm, stupova i greda različitih dimenzija te stropnih ploča debljine 20 cm, sve od armiranog betona. Stubišna konstrukcija je armiranobetonska ploča debljine 16 cm, oslonjena na armiranobetonske podeste debljine 16 cm. Stubište su projektirano kao dvokrako s međupodestima.
Vanjski opečni nenosivi zidovi su od šuplje blok opeke debljine 20 cm, a zidovi između stanova su od armiranog betona debljine 15 ili 20 cm. Krovna konstrukcija je višestrešni krov blagog nagiba do najviše 10 %. Temeljenje građevine je predviđeno na armiranobetonskoj temeljnoj ploči debljine 70 cm.
Toplinska izolacija
Svi vanjski armiranobetonski i opečni zidovi obloženi su ekspandiranim polistirenom debljine 12 cm i završno obrađeni AKRILATNOM žbukom. Strop podruma -1 prema stambenoj etaži prizemlja izoliran je sa 15 cm ekspandiranog polistirena, a stropna konstrukcija petog kata prema hladnom, ventiliranom krovištu izolirana je ekspandiranim polistirenom debljine 20 cm.

Zvučna izolacija
Zvučna izolacija između stanova osigurana je armiranobetonskim zidovima debljine 15 i 20 cm. Kod međukatnih konstrukcija zvučna izolacija je postignuta armiranobetonskim pločama debljine 20 cm iznad prizemlja i katova. U svim stambenim etažama predviđa se plivajući pod na elastificiranom, ekspandiranom polistirenu. Prozori, te ulazna i balkonska vrata imati će propisanu zvučnu izolaciju.

Pregradni zidovi
Pregradni zidovi u stanovima predviđeni su kao pregrade od gipskartonskih ploča, ukupne debljine 10 ili 12,5 cm. Pregrade će se izvoditi od obostrano dvostrukih (običnih ili vlagootpornih) GK-ploča debljine 12,5 mm sa ispunom pocinčane potkonstrukcije mineralnom vunom debljine 50 ili 75 mm. Stropovi stanova
Svi stropovi u stanovima su gletani i bojani poludisperznom bojom.

Obrada podova i zidova
Podovi kupaonica, WC-a i kuhinja opločuju se keramičkim pločicama.
Podovi ulaznih prostora, dnevnih boravaka, blagovaonica i spavaćih soba oblažu su hrastovim parketom debljine daščica 14 mm, opšav uz zidove izvodi se od profiliranih kutnih sokl-letvica, a lakiranje parketa se izvodi tri puta visokokvalitetnim lakom za parket..
Podovi loggia I balkona oblažu se keramičkim pločicama otpornim na utjecaj atmosferilija. Podovi ulaznog prostora, stubišne jezgre, stubišnih podesta, polupodesta, stepenica I stubišnih hodnika opločiti će se prirodnim kamenom.
Zidovi u stanovima kitaju sa masom za izravnavanje unutarnjih površina, te završno bojaju bijelom poludisperznom bojom.
Zidovi kupaonica i WC-a opločuju se zidnim keramičkim pločicama do stropa.
Pod parkirališnih i prometnih površina u etažama podruma -1 i -2 je AB ploča sa završnim industrijskim zaglađenim podom.

Krov
Krovnu konstrukciju čini višestrešno drveno krovište blagog nagiba do najviše 10 %, krovište je ventilirano i pokriveno ravnim pocinčanim limom. Lim se postavlja na daščanu oplatu krova i krovnu ljepenku. Sva ostala pripadajuća limarija na objektu izvesti će se također sa pocinčanim limom.

Stolarija i bravarija
Fasadni otvori zatvaraju se kvalitetnom PVC stolarijom ostakljeno IZO staklom debljine 4+16+4 mm, a zaštita od sunca predviđena je roletama od ALU lamela u PVC rolet-kutiji. Unutarnje prozorske klupice su drvene, a vanjske su aluminijske, plastificirane.
Ulazna vrata stanova predviđena su u protuprovalnoj izvedbi, a vrata ulaza u građevinu izvesti će se od plastificiranih ALU profila.
Unutarnja vratna krila u stanovima su od iverokala obostrano obloženog mediapanom d=3 mm, bijeli CPL, ugrađena u dovratnike suhomontažne izvedbe iste kvalitete kao krila, sa oblogom špaleta i širokim obrubnim letvicama. Ostakljena krila i nadsvjetla se ostakljuju satiniranim staklom debljine 4 mm.
Ograda stubišta izvesti će se od INOX bravarije. Ograde loggia izvesti će kao pune, armiranobetonske, odozgo završene sa kamenom poklopnicom. Ograde stubišta izvest će se od inox profila. Ograde lođa i balkona izvest će se kao puni armiranobetonski zid visine 1,00 m.
Stambena građevina biti će priključena na gradsku komunalnu infrastrukturu: vodovod, kanalizaciju, elektro-distributivnu mrežu, TK mrežu i centralni toplinski sustav (CTS Grada Zagreba).

Grijanje i potrošna topla voda
Opskrba grijanjem i priprema potrošne tople vode je preko centralnog toplinskog sustava Grada Zagreba.
Zajednička toplinska stanica smještena je u podrumu građevine, a individualne toplinske podstanice (ITPS) smještene su pokraj ulaza u stan.
Svaki stan ima zasebno mjerilo toplinske energije, a upravljanje grijanjem je preko sobnog termostata. Instalacija grijanja vodi se u slojevima poda i podžbukno sa PE-X/Al/PE-X cijevima.
Ogrjevna tijela su čelični blok radijatori sa srednjim priključkom i termostatskim ventilom, osim u kupaonicama gdje se montiraju dekorativni cijevni radijatori.

Hlađenje
U svim stanovima biti će izvedena instalacija za klima uređaje, sa montažom unutarnje i vanjske jedinice klima uređaja.
Predviđa se montaža jedne unutarnje jedinice u dnevnom boravku.

Ventilacija
Ventilacija stanova omogućena je preko fasadnih otvora, a centralno smještene prostorije (kupaonice, WC-i i kuhinje) ventiliraju se preko ventilacijskih kanala. Ventilacija kupaonica i WC-a izvest će se na centralnu sabirnu ventilacijsku cijev, a na izvode u pojedinim prostorijama postaviti će se ventilatori. Ventilacija kuhinja (nape) izvesti će se za svaku kuhinju u posebnu ventilacijsku cijev, a na izvode će se postaviti PVC regulacijske rešetke.
Stubište će se ventilirati preko krovne otklopne kupole.
Podrumske etaže namjenjene za parkiranje vozila projektirane su kao jedinstven prostor, bez pojedinačnih garaža.
Podrumske etaže ventilirat će se prisilnom odsisnom ventilacijom. Dovod zraka je omogućen kroz ulaznu rampu, a odvod zraka je predviđen preko odsisnih rešetki smještenih pod stropom i na visini 30 cm od poda. Otpadni zrak odvodi se kanalima od pocinčanog lima i preko pročelja se izbacuje u okolinu. Radom ventilatora upravlja sustav za detekciju ugljičnog monoksida koji se sastoji od centralne jedinice, detektora i semafora za obavještavanje. Time je osigurano da koncentracija ugljičnog monoksida ne prijeđe dozvoljene vrijednosti.

Elektroinstalacije jake struje
U ulaznom prostoru stubišta predviđena je ugradnja glavnog razdjelnog ormara, a na svakoj etaži u stubišnom se prostoru nalaze etažni razdjelnici. U stanovima su u hodniku smješteni tipski podžbukni razdjelnici. Na stubištima i u podrumskim etažama predviđena je, osim standardne rasvjete, i izvedba protupanične rasvjete.

Raspored ukupno odobrene/angažirane snage i mjerna oprema:
 • stanovi - 107 x 5,75 kW (1-fazna/2-tarifna elektronička brojila)
 • ZP - stubište - 4,60 kW (1-fazno/2-tarifno elektroničko brojilo)
 • ZP - požar - 19,32 kW (3-fazno/2-tarifno elektroničko brojilo)
 • ZP - garaža - 19,32 kW (3-fazno/2-tarifno elektroničko brojilo)
 • toplinska stanica - 13,80 kW (3-fazno/2-tarifno elektroničko brojilo)
Elektroinstalacije slabe struje
Do svakog komunikacijskog ormarića stana se, iz tehničke sobe u garaži objekta, polažu 4 nitni optički kabel i UTP cat 5e kabel.
Ispred ulaza u objekt bit će smješten pozivni pano video portafona, a u ulaznim prostorima stanova nalazi se video portafon sa zaslonom u boji.
Telefonske i antenske priključnice predviđene su u dnevnim boravcima i svim spavaćim sobama.

Vodovod i kanalizacija
Umivaonici i WC školjke su od sanitarne keramike I. klase, ležeće, akrilne kade su veličine 170x75 cm, a akrilne tuš-kade veličine 90x90 ili 80x80 cm. Tuš kade su opremljene tuš-kabinama, sve mješalice su jednoručne, vodokotlići podžbukni, a daske za WC školjke su od visokokvalitetne plastike.
U svim kupaonicama predviđen je priključak za perilicu rublja, a u kuhinjama priključak za perilicu suđa.
Mjerenje potrošnje hladne vode predviđeno je za svaki stan posebno preko sekundarnog vodomjera smještenog u ormariću na stubištu.
Sprinkler instalacija
U garaži građevine u oba nivoa predviđena je protupožarna zaštita sprinkler instalacijom. Zbog opasnosti od smrzavanja odabrana je suha sprinkler instalacija. Sprinkler stanica sa bazenom je smještena u podrumu objekta na etaži -1.
Predmetnu parcelu omeđuju:
 • sa zapadne strane Vitezićeva ulica
 • sa sjeverne strane Stubička ulica
 • sa istočne strane novoprojektirana prometnica radnog naziva “Ulica 4”.
Pješački pristup prema glavnom ulazu u zgradu je sa zapadne strane, sa pločnika Vitezićeve ulice. Kolni pristup u dvoetažnu podzemnu garažu je sa parkirališnog partera ravnom rampom nagiba 15 % i širine 5,4 m. Taj je parter krov podzemne garaže i smješten je u jugoistočnom dijelu parcele, kolno povezan internom prometnicom širine 6,0 m sa istočnom prometnicom radnog naziva “Ulica 4”.
Na tom parteru su smještena vanjska parkirna mjesta i kontejneri za privremeno odlaganje otpada. Podrumske etaže su međusobno povezane ravnim rampama širine 5,4 m i nagiba 15 %.

Dokumentacija:

Napomena:

 • Useljivo + vlasnički list!
 • Na ovdje navedene cijene ne odobravamo dodatne popuste
 • Uz stanove je obavezno kupiti i parkirno garažno mjesto u podrumu