prodaja:
01/3887 009

tajništvo:
01/3887 010, 01/3886 976

GIP Pionir

5% POPUST!

5% POPUST za kupce koji uplate ukupno ugovorenu cijenu nekretnine u roku 30 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji

Na nekretnine koje su na akcijskoj cijeni ne odobravamo dodatni popust.